Uppdatering av hemsida

Hemsidan har blivit uppdaterad med policydokument innehållande företagets ståndpunkter gällande bl.a. arbetsmiljö, brandskydd och kvalitet. Vi har också skapat en flik där vi presenterar vår syn på den nya dataskyddslagen GDPR.

Allt detta hittar du under fliken “om oss”.