Uppdatering av hemsida

Hemsidan har blivit uppdaterad med policydokument innehållande företagets ståndpunkter gällande bl.a. arbetsmiljö, brandskydd och kvalitet. Vi har också skapat en flik där vi presenterar vår syn på den nya dataskyddslagen GDPR.

Allt detta hittar du under fliken “om oss”.

Välkommen till vår nya hemsida

Vår omarbetade hemsida ligger nu uppe.
Vi har under våren och sommaren arbetat med färdigställa denna hemsida och dess innehåll, vi hoppas att ni ska uppskatta den. 
Vi planerar att här, under "nyheter" fliken, hålla er uppdaterade om vad som händer på företaget.
Under "aktuella objekt" har vi för avsikt att löpande presentera de jobb vi för tillfället utför och under "referensobjekt" hittar ni utförda arbeten.
Tack för att ni tittade hit och hoppas att ni gillar sidan!